Ish grafigi: Har kuni 08:00 dan 20:00 gacha

  • Shifokor maslahati
  • Laboratoriya
  • Ekspress laboratoriya
  • Instrumental diagnostika
  • Manipulyatsiya
Kardiolog bilan birlamchi konsultatsiya 150,000 UZS
Ikkinchi darajali kardiolog maslahati 100,000 UZS
Birlamchi endokrinolog maslahati 150,000 UZS
Ikkinchi darajali endokrinolog maslahati 100,000 UZS
Birlamchi jarroh maslahati 150,000 UZS
Ikkilamchi jarroh maslahati 100,000 UZS
ACS (kislota-ishqoriy holat) joyida 400,000 UZS
Qon guruhi / Rh omil 165,000 UZS
To'liq qon ro'yxati (26 ko'rsatkich) 65,000 UZS
Kengaytirilgan retikulotsitlar va trombotsitlar bilan to'liq qon ro'yxati (XP-300, Sysmex, Yaponiya) 120,000 UZS
Eritrositlarning cho'kish tezligi 25,000 UZS
Nechiporenkoga ko'ra siydikni o'rganish 80,000 UZS
Antibiotiklarga sezuvchanlik bilan siydikning bakterial madaniyati 150,000 UZS
Batafsil siydik tahlili 50,000 UZS
Alanin aminotransferaza (Alanine aminotransferase) 35,000 UZS
Albumin (Albumin) 35,000 UZS
Alfa-amilaza (Alpha-Amylase) 45,000 UZS
Apolipoprotein A I (Apolipoprotein A I) 180,000 UZS
Aspartat aminotransferaza (Aspartate aminotransferase) 35,000 UZS
Bilirubin va uning fraktsiyalari (Bilirubin) 70,000 UZS
Batafsil biokimyoviy qon testi (17 ko'rsatkich: ALT, albumin, alfa-amilaza, AST, bilirubin va uning fraktsiyalari, GGT, glyukoza, temir, kaltsiy, kreatinin, LDH, siydik kislotasi, karbamid, umumiy protein, gidroksidi fosfataza) 360,000 UZS
Gamma-glutamiltransferaza (Gamma Glutamyl Transferase) 35,000 UZS
Globulin (Globulin) 55,000 UZS
Glyukoza (Glucose) 35,000 UZS
Temir (Iron) 35,000 UZS
Aterogen indeks 15,000 UZS
Kaliy (Potassium) 45,000 UZS
Kaltsiy (Calcium) 45,000 UZS
Kaltsiy ionlangan (Сalcium Unbound) 45,000 UZS
Qonning kislotaligi (pH) 45,000 UZS
Kreatinin (Creatinine) 35,000 UZS
Kreatin kinaz (Creatine Kinase) 35,000 UZS
Kreatin kinaz izoenzim MB (Creatine Kinase Isoenzyme MB) 70,000 UZS
Laktat dehidrogenaza (Lactate Dehydrogenase) 35,000 UZS
Lipaza (Lipase) 70,000 UZS
Lipid profili (Triglitseridlar; Umumiy xolesterin; HDL; LDL; aterogen indeks) kompleksi 150,000 UZS
Yuqori zichlikdagi lipoproteinlar (AHDL) 70,000 UZS
Past zichlikdagi lipoproteinlar (ALDL) 70,000 UZS
Magniy (Magnesium) 55,000 UZS
Siydikdagi mikroalbumin (Microalbumin) 70,000 UZS
Qon iz elementlari (kaltsiy, temir, magniy, fosfor) 150,000 UZS
Sut kislotasi (Lactic Acid) 45,000 UZS
Siydik kislotasi (Uric Acid) 35,000 UZS
Karbamid (urea) 35,000 UZS
Natriy (Sodium) 45,000 UZS
Umumiy protein (Total Protein) 35,000 UZS
Triglitseridlar (Triglyceride) 35,000 UZS
Fosfor (Phosphorus) 35,000 UZS
Xlor (Chloride) 45,000 UZS
Xolesterin (Total Cholesterol) 35,000 UZS
Ishqoriy fosfataza (Alkaline Phosphatase) 35,000 UZS
HOMA insulin qarshiligini baholash: glyukoza (och qoringa), insulin (och qoringa), HOMA-IR indeksini hisoblash 140,000 UZS
Insulin (Insulin) 120,000 UZS
Glikatlangan gemoglobin (Glycated Haemoglobin) 120,000 UZS
Glyukoza bardoshlik testi (Glucose tolerance test (GTT) 60,000 UZS
HOMA-IR insulin qarshiligi indeksi 15,000 UZS
C-peptid (С-Peptid) 120,000 UZS
D-dimer (D-dimer) 140,000 UZS
Antitrombin III (Antithrombin III) 100,000 UZS
Lupus antikoagulyant (LA-1/LA-2) 190,000 UZS
Lupus antikoagulyant skriningi (LA-1) 100,000 UZS
Lupus antikoagulyantini tasdiqlovchi (LA-2) 100,000 UZS
Asosiy koagulogramma (protrombin indeksi, INR, fibrinogen, APTT, trombin vaqti) 140,000 UZS
Kengaytirilgan koagulogramma (protrombin, INR, fibrinogen, APTT, antitrombin 3, D-dimer, trombin vaqti) 320,000 UZS
Xalqaro normallashtirilgan nisbat INR (International Normalized Ratio INR) 30,000 UZS
TSH retseptorlari antikorlari (TSH receptor antibodies) 240,000 UZS
Anti-tiroglobulin antikorlari (Anti-TG) 90,000 UZS
Tiroperoksidazaga antikorlar (Anti-TPO) 90,000 UZS
Kalsitonin (Calcitonin) 180,000 UZS
Jami T3 (Total T3) 80,000 UZS
Jami T4 (Total T4) 80,000 UZS
Erkin T3 (Free T3) 80,000 UZS
Erkin Т4 (Free T4) 80,000 UZS
Qalqonsimon bezni ogohlantiruvchi gormon TSH (TSH 3.Generation) 80,000 UZS
17-gidroksiprogesteron (17-OPG) 100,000 UZS
Anti-Myuller gormoni (AMH) 330,000 UZS
Homiladorlik bilan bog'liq plazma oqsili-A PABB-A (PAPP-A) 100,000 UZS
Jinsiy gormonlarni bog'lovchi globulin SHBG (SHBG) 100,000 UZS
Dehidroepiandrosteron sulfat DHEA sulfat (DHEA-S) 80,000 UZS
Luteinlashtiruvchi gormon LH (LH) 80,000 UZS
Progesteron (Progesterone) 80,000 UZS
Prolaktin (prolaktin) 80,000 UZS
Erkin beta-hCG (Free b-HCG) 100,000 UZS
Erkin testosteron (Free testosterone) 100,000 UZS
Umumiy testosteron (Total Testosterone) 80,000 UZS
Follikulani ogohlantiruvchi gormon FSH (FSH) 80,000 UZS
HCG (HCG) 80,000 UZS
Estradiol (Estradiol) 80,000 UZS
B12 vitamini (Vitamin B12) 120,000 UZS
Homosistein (Homocysteine) 250,000 UZS
Temirni bog'lash qobiliyati (Iron Binding Capacity) 50,000 UZS
Transferrin (Transferrin) 110,000 UZS
Ferritin (Ferritin) 100,000 UZS
Foliy kislotasi (Folic Acid) 120,000 UZS
Eritropoetin (Eritropoetin) 120,000 UZS
Adrenokortikotrop gormon (ACTH) 120,000 UZS
Kortizol (Cortisol) 100,000 UZS
Melatonin (melatonin) 230,000 UZS
Renin (Renin) - Plazma reninini to'g'ridan-to'g'ri aniqlash, To'g'ridan-to'g'ri Renin 120,000 UZS
D vitamini (25-OH vitamin D) 200,000 UZS
Osteokalsin (Osteocalcin) 140,000 UZS
Parathormon (PTH) 190,000 UZS
Inson o'sish gormoni (hGH) (somatotropik gormon) 100,000 UZS
Insulinga o'xshash o'sish omili-1 (IGF-1) 180,000 UZS
CYFRA-21-1 (Sitokeratin fragmenti 19) 150,000 UZS
Alfafetoprotein (AFP) 90,000 UZS
HE4 oqsili (epidermal sekretor oqsil 4, tuxumdon saratoni belgisi) 220,000 UZS
S-100 oqsili (melanoma va miya shikastlanishi uchun marker) 270,000 UZS
ROMA indeksi (ROMA algoritmiga ko'ra tuxumdon saratoni xavfini baholash) 310,000 UZS
Neyronga xos enolaza - NSE 170,000 UZS
Erkaklar uchun saraton profilaktikasi (to'liq PSA + PSA bepul) 175,000 UZS
Umumiy prostata o'ziga xos antijeni (tPSA) 90,000 UZS
Erkin prostata xos antijeni (fPSA) 90,000 UZS
CEA - saraton embrion antijeni (CEA) 90,000 UZS
Saraton antijeni CA 125 II 90,000 UZS
Saraton antijeni CA 15-3 90,000 UZS
Saraton antijeni CA 19-9 90,000 UZS
Saraton antijeni CA 50 170,000 UZS
Karbongidrat antijeni 72-4 (CA 72-4) 170,000 UZS
Cyfra 21-1 130,000 UZS
SCC (skuamoz hujayrali karsinoma antijeni) 310,000 UZS
Karbongidrat antijeni 242 (CA 242) 200,000 UZS
Inson epidermal o'sish omili retseptorlari (Her-2) 280,000 UZS
Antistreptolizin O (ASLO) 45,000 UZS
Gastrin-17 bazal 180,000 UZS
Troponin I/Myoglobin/CK-MB (Myoglobin) 150,000 UZS
Miya natriuretik peptid (NT-proBNP) 240,000 UZS
Qonda oshqozon osti bezi elastazasi 240,000 UZS
Prokalsitonin (prokalsitonin) 250,000 UZS
Revmatoid omil (RF - Revmatoid omil) 45,000 UZS
C-reaktiv oqsil yuqori sezgir / C-reaktiv. Protein (kardiofaz CRP) 70,000 UZS
Qabul qilishdan oldin valpik kislota (valproik kislota) 150,000 UZS
Qabul qilingandan keyin valpik kislota (valproik kislota) 150,000 UZS
Karbamazepin (karbamazepin) qabul qilishdan oldin 130,000 UZS
Karbamazepin (karbamazepin) qabul qilingandan keyin 130,000 UZS
Siklosporin (Siklosporin) 200,000 UZS
Takrolimus (takrolimus) 270,000 UZS
Anti-CCP - siklik sitrulin o'z ichiga olgan peptidga antikorlar 180,000 UZS
Antimitoxondrial antikorlar (AMA) 220,000 UZS
Anti-neytrofil sitoplazmatik antikorlar ANCAscreen 220,000 UZS
Antiyadroviy antikorlar (ANA) 220,000 UZS
Antisperm antikorlari (ACA) 220,000 UZS
Gliadinga Ig G antikorlari (Gliadin Ig G) 220,000 UZS
Beta-2-glikoproteinga IgG antikorlari (Anti-Beta-2-Glikoprotein antikorlari) 220,000 UZS
beta-2-glikoproteinga IgM antikorlari (Anti-Beta-2-glikoprotein antikorlari) 220,000 UZS
Ikki zanjirli DNKga antikorlar 220,000 UZS
Kardiolipin IgG ga antikorlar (Kardiolin antikorlari IgG) 140,000 UZS
Kardiolipin IgM ga antikorlar (Kardiolin antikorlari IgM) 140,000 UZS
Bir zanjirli DNKga antikorlar 220,000 UZS
9 ta otoimmun gepatit belgilarining yarim kantitativ immunoblot diagnostikasi (M2, SLA/LP , LKM-1 LC1, F-aktin, miyozin, desmin, SP 100, GP 210) 380,000 UZS
To'qimalarning transglutaminazasi, IgA antikorlari 220,000 UZS
To'qimalarning transglutaminazasi, IgG antikorlari 220,000 UZS
ABga sezuvchanlik bilan chap quloqdan tank madaniyati 300,000 UZS
ABga sezuvchanlik bilan o'ng quloqdan kultura 300,000 UZS
AB ga sezuvchanligi bilan prostata shirasining tank madaniyati 300,000 UZS
ABga sezuvchanlik bilan chapda ona sutining bakterial madaniyati 300,000 UZS
ABga sezuvchanlik bilan o'ngda ona sutining bakterial madaniyati 300,000 UZS
AB sezgirligi bilan vaginal bakterial madaniyat 280,000 UZS
AB ga sezgirligi bilan farenksdan bakterial madaniyat 300,000 UZS
AB ga sezuvchanlik bilan chap ko'zning kon'yunktivasidan bakterial madaniyat 300,000 UZS
AB sezuvchanligi bilan o'ng ko'zning kon'yunktivasidan bakterial madaniyat 300,000 UZS
ABga sezuvchanlik bilan burundan bakterial madaniyat 300,000 UZS
AB ga sezuvchanlik bilan og'iz bo'shlig'idan bakterial madaniyat 300,000 UZS
AB sezgirligi bo'lgan yaradan bakterial madaniyat 300,000 UZS
AB sezgirligi bilan uch nuqtali bakterial madaniyat (U, C, V). 500,000 UZS
AB sezgirligi bilan siydik yo'lidan bakterial madaniyat 280,000 UZS
AB sezgirligi bilan serviksdan bakterial madaniyat 280,000 UZS
Antibiotiklarga sezuvchanlik bilan balg'amning bakterial madaniyati 320,000 UZS
Antibiotiklarga sezuvchanlik bilan siydikning bakterial madaniyati 300,000 UZS
AB sezgirligi bilan eyakulyatsiyaning bakterial madaniyati 300,000 UZS
AB ga sezuvchanligi bilan ichak mikroflorasini o'rganish 200,000 UZS
HLA-B27 gisto moslik genini aniqlash 300,000 UZS
Azospermiya (AZF) bilan bog'liq Y-xromosoma mikrodeletsiyalarini aniqlash 300,000 UZS
Gilbert sindromining genetik belgisi - UGT1A1 genida takrorlanish sonini aniqlash. 350,000 UZS
Laktaza etishmovchiligi uchun genetik test (MCM6 genida polimorfizm -13910C>T) 300,000 UZS
CYP3A4 lokusuning genotiplanishi 300,000 UZS
CYP3A5 lokusuning genotiplanishi (takrolimus metabolizmini bashorat qilish) 300,000 UZS
VEGF lokusuning genotiplanishi (VEGFA genida C634G mutatsiyasini aniqlash (tomir endotelial o'sish omili mutatsiyasi)) 144,000 UZS
FOLAT CYCLE genlari (MTHFR, MTR, MTRR) 360,000 UZS
"SPORT GENETIKASI" majmuasi 1,500,000 UZS
Abort bilan bog'liq polimorfizmlar majmuasi (ACE, AGT, ITGB3, F2, F5, F7, FGB, LEP, JAK2, MTHFR, MTR, MTRR, PAI-1, SLC19A1) 750,000 UZS
Trombofiliya bilan bog'liq polimorfizmlar majmuasi (F2, F5, F7, FGB, F13A1, ITGB3, PAI-1) 600,000 UZS
Dekodlash bilan nutrigenetik test 1,200,000 UZS
Ko'krak bezi saratoni rivojlanish xavfi bilan bog'liq BRCA1 va BRCA2 genlarining polimorfizmlarini aniqlash 360,000 UZS
Odamning gistokompozitsiya genlarini (HLA) I sinfini tiplash 2,100,000 UZS
Odamning gisto-muvofiqlik genlarini (HLA) II sinfini tiplash: DRB1, DQA1, DQB1 1,300,000 UZS
Insonning gistologik moslashuv genlarini (HLA) I, II sinflarni tiplash 3,400,000 UZS
Gepatit B virusining E antijeniga antikorlar, Anti-HBE (Anti-HBE) 75,000 UZS
Avidity K VEB 75,000 UZS
HSV ½ ga moyillik 75,000 UZS
CMV uchun avidlik 75,000 UZS
Gepatit B virusi E antijeni, HBE antijeni (HBEAg) 75,000 UZS
H.Pylori IgG (Anti-Helicobacter pylori IgG) ga antikorlar 75,000 UZS
Treponema pallidumga (sifilis) antikorlar 75,000 UZS
HSV 1/2 turi IgM ga antikorlar (Anti-Herpes simplex 1/2 IgM) 60,000 UZS
HSV 1/2 turi IgG ga antikorlar (Anti-Herpes simplex 1/2 IgG) 60,000 UZS
Epstein-Barr virusi IgG (EBV-EBNA IGG) ga antikorlar 80,000 UZS
Epstein-Barr virusiga qarshi antikorlar VCA IgG (EBV-VCA IgG) 80,000 UZS
Epstein-Barr virusiga qarshi antikorlar VCA IgM (EBV-VCA IgM) 80,000 UZS
Mikobakteriya tuberkulyoziga qarshi antikorlar (jami immunoglobulinlar A, M, G) 70,000 UZS
CMV IgG ga antikorlar (anti-CMV IgG) 60,000 UZS
CMV IgM ga antikorlar (anti-CMV IgM) 60,000 UZS
Ascaris IgG ga antikorlar (Anti-Ascaris lumbricoides, IgG) 70,000 UZS
Brusellaga antikorlar (jami immunoglobulinlar (A, M, G)) 70,000 UZS
Gepatit D virusiga antikorlar, Anti-HDV (HDV Ab) 60,000 UZS
Gepatit E virusiga qarshi antikorlar IgG (HEV IgG) 70,000 UZS
Gepatit E virusiga qarshi antikorlar IgM (HEV IgM) 70,000 UZS
Gepatit A virusiga qarshi antikorlar (Anti-HAV IgG) 75,000 UZS
Gepatit A virusiga antikorlar (Anti-HAV IgM) 75,000 UZS
Gepatit C virusiga qarshi antikorlar (anti-HCV) 70,000 UZS
Gelmintlarga qarshi IgG antikorlari 70,000 UZS
Candida IgG ga antikorlar (Anti-Candida albicans IgG) 70,000 UZS
Qizilchaga qarshi IgG (Anti-qizilcha IgG) 60,000 UZS
Qizilchaga qarshi antikorlar IgM (Anti-Rubella IgM) 60,000 UZS
Giardia antikorlari (jami immunoglobulinlar A, M, G) 70,000 UZS
Mycoplasma pneumonia IgG (Anti-Mycoplasma pneumonia IgG) ga antikorlar 60,000 UZS
Mycoplasma pneumonia IgM (Anti-Mycoplasma pneumonia IgM) ga antikorlar 60,000 UZS
Mycoplasma hominis IgG ga antikorlar (Anti-Mycoplasma hominis IgG) 60,000 UZS
Mycoplasma hominis IgA (Anti-Mycoplasma hominis IgA) ga antikorlar 60,000 UZS
Gepatit B virusining sirt antijeniga antikorlar, Anti-HBs (Anti-HBs) 75,000 UZS
Toxoplasma gondii IgG (Anti-Toxoplasma gondii IgG) ga antikorlar 60,000 UZS
Toxoplasma gondii IgM (Anti-Toxoplasma gondii IgM) ga antikorlar 60,000 UZS
Ureaplasma urealiticum IgG (Anti-Ureaplasma urealiticum IgG) ga antikorlar 60,000 UZS
Ureaplasma urealiticum IgA (Anti-Ureaplasma urealiticum IgA) ga antikorlar 60,000 UZS
Chlamydia pneumonia IgG ga antikorlar (Anti-Chlamydia pneumonia IgG) 60,000 UZS
Chlamydia pneumonia IgM ga antikorlar (Anti-Chlamydia pneumonia IgM) 60,000 UZS
Chlamydia trachomatis IgG ga antikorlar (Anti-Chlamydia trachomatis IgG) 60,000 UZS
Chlamydia trachomatis IgM (Anti-Chlamydia trachomatis IgM) ga antikorlar 60,000 UZS
Gepatit B virusining asosiy antijeniga antikorlar, Anti-HBcor IgT (Anti-HBc IgT) 75,000 UZS
SARS-COV-2 ga IgG sinfining antikorlari 150,000 UZS
SARS-CoV-2 ga IgG sinfidagi antikorlar (tasdiqlovchi test) 600,000 UZS
SARS-COV-2 ga IgM sinfining antikorlari 150,000 UZS
OIVni tasdiqlovchi test (HIVAg+Ab) 70,000 UZS
Quantiferon testi QuantiFeron-TB 800,000 UZS
Murakkab TORCH infektsiyalari - o'tkir bosqich (HSV 1/2, CMV, Toxoplasma gondii, Ureaplasma urealiticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis) 320,000 UZS
Murakkab TORCH infektsiyalari - surunkali faza (HSV 1/2, CMV, Toxoplasma gondii, Ureaplasma urealiticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis) 320,000 UZS
SARS-COV-2 ga antikor kompleksi IgM+IgG 280,000 UZS
Gepatit B sirt antijeni, HBsAg 60,000 UZS
Raytning brutsellyozga munosabati 70,000 UZS
Brutsellyozga Hedelson reaktsiyasi 70,000 UZS
Streptatest 100,000 UZS
SARS-CoV-2 koronavirusni zararsizlantirish testi 300,000 UZS
Gepatit C virusi antijeni mavjudligini tasdiqlovchi test (HCV Ag+Ab) 75,000 UZS
Immunogemogramma 200,000 UZS
Kengaytirilgan immunogramma (hujayra, gumoral aloqa, faollashuv belgilari) 250,000 UZS
PID immunologik xaritasi 360,000 UZS
Interleykin-1 100,000 UZS
Interleykin-10 100,000 UZS
Interleykin-17 230,000 UZS
Interleykin-18 100,000 UZS
Interleykin-2 100,000 UZS
Interleykin-4 100,000 UZS
Interleykin-6 150,000 UZS
Interleykin-8 100,000 UZS
Interferon holati 240,000 UZS
Katta va kichik o'lchamdagi MSK kompleksi 120,000 UZS
Komplement komponenti C3 (C3-komplement faktori) 100,000 UZS
Komplement C4 (C4 - Komplement omili) 100,000 UZS
Krioglobulinlar 120,000 UZS
Onkoimmunogramma 180,000 UZS
Saratonga sezgirlik 170,000 UZS
Organ antigenlariga xos antikorlarni aniqlash 84,000 UZS
Buyrak antigenlariga xos antikorlarni aniqlash 84,000 UZS
Yo'g'on va ingichka ichak antijenlariga xos antikorlarni aniqlash 84,000 UZS
Krossover testi (limfotsitotoksisite testi) 400,000 UZS
Sekretor immunoglobulin A (IgA) 70,000 UZS
Jami immunoglobulinlar G (IgG) 70,000 UZS
Jami immunoglobulinlar G2 (IgG2) 120,000 UZS
Jami immunoglobulinlar G4 (IgG4) 120,000 UZS
Jami immunoglobulinlar M (IgM) 70,000 UZS
Transformatsion o'sish omili beta 1 (TGF beta-1) 230,000 UZS
Fagotsitoz 120,000 UZS
O'simta nekrozi omil-alfa (TNF-alfa) 120,000 UZS
Immunomodulyatorlarga sezuvchanlik 250,000 UZS
Androflor-ekran 380,000 UZS
Qo'shma suyuqlikdagi Epstein-Barr virusi 110,000 UZS
Epstein-Barr virusi (EBV) miya omurilik suyuqligida 110,000 UZS
Epstein-Barr virusi (EBV) mononuklear hujayralarda 150,000 UZS
Tuprikda Epstein-Barr virusi (EBV). 110,000 UZS
Siydikda Epstein-Barr virusi (EBV). 110,000 UZS
Qon plazmasida Epstein-Barr virusi (EBV). 110,000 UZS
U/g smearda Epstein-Barr virusi (EBV). 110,000 UZS
Eyakulyatsiyada Epstein-Barr virusi (EBV). 110,000 UZS
Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatidan Epstein-Barr virusi (EBV). 110,000 UZS
CSFda zoster virusi (VZV). 110,000 UZS
Mononuklear hujayralardagi zoster virusi (VZV). 150,000 UZS
Qon plazmasida zoster virusi (VZV). 110,000 UZS
Inson papillomavirusi 16,31,33,52,58,56,18,39,45,59,6,11,51,68 (HPV) biopsiya miqdorida 220,000 UZS
Siydikda odam papillomavirusi 16,31,33,52,58,56,18,39,45,59,6,11,51,68 (HPV) 220,000 UZS
Inson papillomavirusi 16,31,33,52,58,56,18,39,45,59,6,11,51,68 (HPV) plazma miqdorida 220,000 UZS
Inson papillomavirusi 16,31,33,52,58,56,18,39,45,59,6,11,51,68 (HPV) spermada miqdoriy 220,000 UZS
Inson papillomavirusi 16,31,33,52,58,56,18,39,45,59,6,11,51,68 (HPV) u/g smeardagi miqdoriy 220,000 UZS
Heres simplex virusi ½ miya omurilik suyuqligida 110,000 UZS
Herpes simplex virusi mononuklear hujayralardagi ½ 150,000 UZS
Herpes simplex virusi siydikda ½ 110,000 UZS
Herpes simplex virusi qon plazmasida ½ 110,000 UZS
Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida herpes simplex virusi ½ 110,000 UZS
Herpes simplex virusi tupurikda ½ 110,000 UZS
Herpes simplex virusi qo'shma suyuqlikda ½ 110,000 UZS
Herpes simplex virusi smearda ½ 110,000 UZS
Herpes simplex virusi eyakulyatsiyada ½ 110,000 UZS
Virusli gepatit D (HDV) sifatli 140,000 UZS
Virusli gepatit D (HDV) miqdoriy 220,000 UZS
Virusli gepatit D (HDV), mononuklear hujayralarda 150,000 UZS
Virusli gepatit B (HBV) sifatli 140,000 UZS
Virusli gepatit B (HBV) miqdoriy 220,000 UZS
Virusli gepatit B (HBV), mononuklear hujayralarda 150,000 UZS
Virusli gepatit C (HCV) sifatli 140,000 UZS
Virusli gepatit C (HCV) miqdoriy 220,000 UZS
Virusli gepatit C (HCV), mononuklear hujayralarda 150,000 UZS
Siydikda Gardnerella vaginalis (Gardnerella vaginalis). 110,000 UZS
Qon plazmasida Gardnerella vaginalis (Gardnerella vaginalis). 110,000 UZS
U/g smearda Gardnerella vaginalis (Gardnerella vaginalis). 110,000 UZS
Eyakulyatsiyada Gardnerella vaginalis (Gardnerella vaginalis). 110,000 UZS
Gepatit C virusini genotiplash (1a, 1b, 2a, 2b, 3a) 250,000 UZS
Murakkab gerpes simplex virusi turi 6 (HHV6), sitomegalovirus, CSFda Epstein-Barr virusi miqdori 280,000 UZS
Murakkab gerpes simplex virusi turi 6 (HHV6), sitomegalovirus, smeardagi miqdoriy Epstein-Barr virusi 280,000 UZS
Murakkab gerpes simplex virusi turi 6 (HHV6), sitomegalovirus, Epstein-Barr virusi ko'z yoshidagi miqdoriy 280,000 UZS
Murakkab Herpes simplex virusi turi 6 (HHV6), sitomegalovirus, Epstein-Barr virusi miqdoriy-likyor 280,000 UZS
Murakkab Herpes simplex virusi turi 6 (HHV6), Sitomegalovirus, Kantitativ Epstein-Barr virusi-mononukulyar hujayralar 280,000 UZS
Murakkab gerpes simplex virusi turi 6 (HHV6), sitomegalovirus, Epstein-Barr virusi miqdoriy-siydik 280,000 UZS
Murakkab gerpes simplex virusi turi 6 (HHV6), sitomegalovirus, Epstein-Barr virusi miqdoriy-plazmasi 280,000 UZS
Murakkab Herpes simplex virusi turi 6 (HHV6), sitomegalovirus, miqdoriy Epstein-Barr virusi-tupurik 280,000 UZS
Kompleks-ORZ 350,000 UZS
Kompleks: qon plazmasidagi Candida (Cand.albicans, Cand.glabrata, Cand.krusei) 280,000 UZS
Kompleks: siydikda Candida (Cand.albicans, Cand.glabrata, Cand.krusei) 280,000 UZS
Kompleks: orofarenkdagi Candida (Cand.albicans, Cand.glabrata, Cand.krusei) 280,000 UZS
Kompleks: u/g smearda Candida (Cand.albicans, Cand.glabrata, Cand.krusei) 280,000 UZS
Kompleks: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis gonoreya (siydik) 280,000 UZS
Kompleks: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis gonoreya (u/g smear) 280,000 UZS
Kompleks: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum (CSFda) 280,000 UZS
Kompleks: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum (plazmada) 280,000 UZS
Kompleks: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum (tupurikda) 280,000 UZS
Kompleks: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum (ug/g smear) 280,000 UZS
Koronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2, RNK [real vaqtda PCR]) 200,000 UZS
Koronavirus COVID-19 (Koreyada ishlab chiqarilgan reagentlar bo'yicha PCR tadqiqoti) 350,000 UZS
Siydikdagi jinsiy a'zolarning mikoplazmasi 110,000 UZS
Qon plazmasidagi mikoplazma jinsiy a'zolar 110,000 UZS
U/g smeardagi mikoplazma genitalium 110,000 UZS
Eyakulyatsiyadagi mikoplazma genitalium 110,000 UZS
Qon plazmasida mikoplazma pnevmoniyasi 110,000 UZS
Tuprikdagi Mycoplasma pneumoniae 110,000 UZS
U/g smearda mikoplazma pnevmoniyasi 110,000 UZS
Eyakulyatsiyadagi Mycoplasma pneumoniae 110,000 UZS
Siydikdagi mycoplasma hominis 110,000 UZS
Qon plazmasidagi mycoplasma hominis 110,000 UZS
Tuprikdagi mycoplasma hominims 110,000 UZS
Mikoplazma hominimlari u/g smearda 110,000 UZS
Eyakulyatsiyadagi mikoplazma hominimlar 110,000 UZS
Qo'shma suyuqlikdagi mycoplasma hominis 110,000 UZS
Siydikdagi Neisseria gonoreya 110,000 UZS
U/g smearda Neisseria gonorrhea 110,000 UZS
Inson poliomaviruslari/Odam poliomavirusi (JCV, BKV, SV40) 200,000 UZS
Miya omurilik suyuqligida toksoplazma gondii 110,000 UZS
Bir yadroli hujayralardagi toksoplazma gondii 150,000 UZS
Toxoplasma gondii kon'yunktivaning oqishi 110,000 UZS
Plazmadagi toksoplazma gondii 110,000 UZS
Tuprikdagi toksoplazma gondii 110,000 UZS
Qo'shma suyuqlikdagi toksoplazma gondii 110,000 UZS
U/g smearda toksoplazma gondii 110,000 UZS
Eyakulyatsiyadagi toksoplazma gondii 110,000 UZS
Qon plazmasida trichomonas vaginalis 110,000 UZS
U/g smearda Trichomonas vaginalis 110,000 UZS
Eyakulyatsiyadagi trichomonas vaginalis 110,000 UZS
CSFda sil kasalligi (Mycobacterium tuberculosis/bovis). 110,000 UZS
Balg'amda sil kasalligi (Mycobacterium tuberculosis/bovis). 110,000 UZS
Siydikdagi sil kasalligi (Mycobacterium tuberculosis/bovis). 110,000 UZS
Qon plazmasida sil kasalligi (Mycobacterium tuberculosis/bovis). 110,000 UZS
Ko'z yoshlarida sil kasalligi (Mycobacterium tuberculosis/bovis). 110,000 UZS
Tuberkuloz (Mycobacterium tuberculosis/bovis) tupurikda 110,000 UZS
Qo'shma suyuqlikda sil kasalligi (Mycobacterium tuberculosis/bovis). 110,000 UZS
U/g smearda sil kasalligi (Mycobacterium tuberculosis/bovis) 110,000 UZS
Eyakulyatsiyadagi sil (Mycobacterium tuberculosis/bovis). 110,000 UZS
Yaradan sil kasalligi (Mycobacterium tuberculosis/bovis). 110,000 UZS
Qo'shma suyuqlikdagi Ureaplasma urealiticum 110,000 UZS
Siydikdagi ureaplasma urealiticum 110,000 UZS
Qon plazmasida Ureaplasma urealiticum 110,000 UZS
Tuprikdagi Ureaplasma urealiticum 110,000 UZS
Больше информации об этом исходном тексте 110,000 UZS
Eyakulyatsiyadagi Ureaplasma urealiticum 110,000 UZS
Femoflor - ekran 400,000 UZS
Biopsiyada helikobakterioz 110,000 UZS
Oshqozon shirasining helikobakteriozi 110,000 UZS
Plazmadagi Helicobacter pylori 110,000 UZS
Tuprikdagi helikobakterioz 110,000 UZS
Qon plazmasida xlamidiya pnevmoniyasi 110,000 UZS
U/g smearda xlamidiya pnevmoniyasi 110,000 UZS
Balg'amdagi Chlamydia trachomatis 110,000 UZS
Siydikda xlamidiya trachomatis 110,000 UZS
Qon plazmasida Chlamydia trachomatis 110,000 UZS
Tuprikdagi Chlamydia trachomatis 110,000 UZS
Chlamydia trachomatis u/g smearda 110,000 UZS
Eyakulyatsiyadagi Chlamydia trachomatis 110,000 UZS
Konyunktivadan Chlamydia trachomatis 110,000 UZS
Qo'shma suyuqlikdagi sitomegalovirus 110,000 UZS
Miya omurilik suyuqligidagi sitomegalovirus 110,000 UZS
Mononuklear hujayralardagi sitomegalovirus 150,000 UZS
Siydikdagi sitomegalovirus 110,000 UZS
Plazmadagi sitomegalovirus 110,000 UZS
Ko'z yoshlarida sitomegalovirus 110,000 UZS
Tuprikdagi sitomegalovirus 110,000 UZS
U/g smearda sitomegalovirus 110,000 UZS
Eyakulyatsiyadagi sitomegalovirus 110,000 UZS
Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatidan sitomegalovirus 110,000 UZS
Pinworm tuxumlari uchun qirib tashlash tahlili 36,000 UZS
Mikroflora uchun urogenital smearni tahlil qilish (shisha ustida) 55,000 UZS
Suxarev bo'yicha qon ivish vaqti (mikroskopiya) 25,000 UZS
Demodikoz (Demodex folliculorum) 70,000 UZS
Qo'tir oqadilar uchun test 70,000 UZS
Burundan tamponni mikroskopik tekshirish 70,000 UZS
Erkaklarda uretradan smearni mikroskopik tekshirish 55,000 UZS
Bachadon bo'yni sitologik surtma. pap testi 200,000 UZS
Helicobacter miqdoriy, immunoblot (4 ta antijen uchun najas, shtammning genotipini aniqlash, antigenlar soni) 120,000 UZS
PARASEP usuli yordamida gelmintozlar uchun najasni tahlil qilish 120,000 UZS
Gelmint tuxumlari va protozoa kistalari uchun najas tahlili 80,000 UZS
Fekal yashirin qon testi FOB 80,000 UZS
Umumiy kaprologiya (yashirin qon, leykotsitlar, eritrotsitlar, kristallar, yog'li qo'shimchalar, kraxmal, diskret zarralar, pH) 60,000 UZS
Fekal elastaz 320,000 UZS
Fekal elastaz faolligi 220,000 UZS
Parazitlar uchun najas (gelmintlar va protozoalarning tuxumlari: giardiasis, amoebiasis, trichomoniasis, balantidia, blastomycetes va boshqalar) 80,000 UZS
Disbakterioz uchun najas (kolibakteriyalar, lakto- va bifidobakteriyalar nisbati va patogen flora foizini aniqlash) 60,000 UZS
Kalprotektin najas 255,000 UZS
Spermogramma 140,000 UZS
Kundalik siydikda siydik kislotasi 38,000 UZS
Kundalik siydikda karbamid 38,000 UZS
Kundalik siydikda magniy 38,000 UZS
Kundalik tadbirda magniy 38,000 UZS
Kundalik siydikda alfa-amilaza (diastaz). 35,000 UZS
Kundalik siydikda kaltsiy 38,000 UZS
Kundalik siydikda fosfor 38,000 UZS
Kundalik siydikda aseton 38,000 UZS
Kundalik siydikda xlor 38,000 UZS
Kundalik siydikda protein 38,000 UZS
Kundalik siydikda chorionik gonadotropin 40,000 UZS
Kundalik siydikda kreatinin 44,000 UZS
Kundalik siydikda mikroalbumin 44,000 UZS
Kundalik siydikda glyukoza 44,000 UZS
Kundalik siydik va qonda Rehberg testi 80,000 UZS
Siydik testi (mikroalbumin, kreatinin) 88,000 UZS
Allergik emlash - Grazax 1,600,000 UZS
Allergovaktsinatsiya-Oraltec 2,000,000 UZS
Preparatga yuqori sezuvchanlik uchun allergiya diagnostikasi 300,000 UZS
Molekulyar allergiya diagnostikasi 2,000,000 UZS
Jami IgE 85,000 UZS
Maxsus IgE uchun skrining testi - umumiy allergiya (AlaTOP allergiya ekrani) 220,000 UZS
TROPONIN I / Myoglobin / Kreatinin kinaz MB ni tez aniqlash 125,000 UZS
Qon gazlarini va metabolik ko'rsatkichlar to'plamini (pH, pCO2, pO2, Hct, Hg, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glu, Laktat) ekspress aniqlash - 10 daqiqada kritik holatlarni tashxislash 400,000 UZS
Kengaytirilgan koagulogramma (protrombin, INR, fibrinogen, APTT, D-dimer, trombin vaqti) 320,000 UZS
Miya natriuretik peptid (NT-proBNP) 240,000 UZS
Prokalsitonin (Procalcitonin) 250,000 UZS
C-reaktiv oqsil juda sezgir (Cardiophase CRP) 70,000 UZS
Qorin bo'shlig'i organlarining ultratovush tekshiruvi Jigar, o't pufagi, oshqozon osti bezi, taloqni har tomonlama tekshirish 90,000 UZS
Jigar, siydik pufagi bilan 50,000 UZS
Oshqozon osti bezi 55,000 UZS
Taloq 55,000 UZS
Pufak-motor funktsiyasini aniqlash bilan o't pufagi 120,000 UZS
Sut bezi 60,000 UZS
Murakkab buyraklar, buyrak usti bezlari, siydik pufagi, prostata 100,000 UZS
Buyraklar, buyrak usti bezlari 55,000 UZS
Prostata 55,000 UZS
Qovuq, siydik qoldiqlarini aniqlash bilan 55,000 UZS
Skrotum organlari 55,000 UZS
Ginekologik kasalliklar uchun 70,000 UZS
Homilaning ginekologik ultratovushli fetometriyasi Homiladorlik I-trimester 75,000 UZS
Homilaning fetometriyasining ginekologik ultratovush tekshiruvi Homiladorlik II-III trimestr 100,000 UZS
Follikulometriya 80,000 UZS
Tos a'zolarini transvaginal tekshirish 120,000 UZS
Ko'krak ultratovush tekshiruvi 55,000 UZS
Qalqonsimon bezning ultratovush tekshiruvi 55,000 UZS
Tuprik bezining ultratovush tekshiruvi 55,000 UZS
Submandibulyar mintaqaning ultratovush tekshiruvi 55,000 UZS
Qo'shma ultratovush 90,000 UZS
Limfa tugunlarining ultratovush tekshiruvi 80,000 UZS
Yumshoq to'qimalarning ultratovush tekshiruvi 60,000 UZS
Plevra bo'shlig'ining ultratovush tekshiruvi 60,000 UZS
Qorin bo'shlig'ini qayta ko'rib chiqish 80,000 UZS
Qorin bo'shlig'ida erkin suyuqlik mavjudligi hajmini ultratovush yordamida aniqlash 50,000 UZS
Plevra bo'shlig'idagi erkin suyuqlik hajmini ultratovush yordamida aniqlash 50,000 UZS
Perikarddagi erkin suyuqlik mavjudligi hajmini ultratovush yordamida aniqlash 50,000 UZS
Suyuqlik hajmi taxminan 50,000 UZS
Transkranial dupleks skanerlash 110,000 UZS
Karotid arteriyalarni dupleks skanerlash 110,000 UZS
Yuqori oyoq-qo'llarning arteriyalarini dupleks skanerlash 110,000 UZS
Yuqori ekstremitalarning tomirlarini dupleks skanerlash 110,000 UZS
Jigar va taloq tomirlarini dupleks skanerlash 110,000 UZS
Qorin aortasi va uning shoxlarini dupleks skanerlash 110,000 UZS
Pastki vena kavasini dupleks skanerlash 110,000 UZS
Bachadon va qo'shimchalarni dupleks skanerlash 110,000 UZS
Pastki oyoq tomirlarini dupleks skanerlash 110,000 UZS
Pastki ekstremitalarning tomirlarini dupleks skanerlash 110,000 UZS
Spermatik shnurning tomirlarini dupleks skanerlash 110,000 UZS
Formatsiyalarni ikki tomonlama skanerlash 130,000 UZS
Buyrak tomirlarini dupleks skanerlash 110,000 UZS
Periferik tomirlarning dopplerometriyasi 75,000 UZS
Ekokardiyografiya 90,000 UZS
Rangli doppler yordamida ekokardiyografiya 110,000 UZS
Doppler homiladorlik 200,000 UZS
Erta skrining 120,000 UZS
Homiladorlikning kech skriningi 150,000 UZS
Vena ichiga yuborish 50,000 UZS
Vena ichiga tomchilatib yuborish 100,000 UZS
Mushak ichiga in'ektsiya 50,000 UZS
Uy chaqiruvi 100,000 UZS
Angiokateterni periferik venaga joylashtirish 50,000 UZS
Jarrohlik bo'glashlari 120,000 UZS
Nebulizer terapiyasi (dorilarsiz) 300,000 UZS
Sharh bilan EKG (elektrokardiogramma). 50,000 UZS
ABPM (24 soatlik qon bosimi monitoringi) 250,000 UZS
Xolter yurak monitoringi 300,000 UZS
Umumiy qiymat: UZS